AUTOTECH MACHINERY JSC | Tư vấn, thiết kế & chế tạo máy

Danh mục

Loading...

AUTOTECH MACHINERY JSC | Tư vấn, thiết kế & chế tạo máy

BN3
BN2
BN1
Home3
Home2
Home1
AUTOTECH MACHINERY JSC | Tư vấn, thiết kế & chế tạo máy
Không có thông tin cho loại dữ liệu này
Không có thông tin cho loại dữ liệu này
Không có thông tin cho loại dữ liệu này
Không có thông tin cho loại dữ liệu này
AUTOTECH MACHINERY JSC | Tư vấn, thiết kế & chế tạo máy
Không có thông tin cho loại dữ liệu này
Không có thông tin cho loại dữ liệu này

Tin tức mới

Kĩ thuật câu và bài thính để đánh cá da trơn

Bài chia sẻ một số kinh nghiệm cũng như kĩ thuật câu và bài thính để đi đánh cá da trơn. Dòng cá Da trơn Lăng Nheo Trê Lai này rất phàm ăn và có cái dạ dày rất là lớn, khi vận chuyển từ hồ nuôi hay lồng bè đến hồ dịch vụ chúng đều bị ép đói.